REINVENT.CREAZONE

Viskas apie creazone

LLI-186 Creazone 2.0 – tęstinis projektas, kuriuo siekiama tradicinio verslo modelius „išrasti” iš naujo ir sujungti su šiuolaikiškomis, inovatyviomis verslo idėjomis. Atsinaujinimo motyvas atsispindi ir pačiame antrojo Creazone pavadinime - Reinvent. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – 939 115, 17 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 798 247,88 Eur.

Ekspertai

Lt
Lv
Lt Lv