Reģistrācija

Reģistrācija šī gada apmācību cikla pasākumiem sāksies šī gada septembrī! 18-25 gadus veci jaunieši ir laipni aicināti reģistrēties. vidusskolu, koledžu, universitāšu studenti, jaunieši no 18 līdz 29 gadiem, nolīgti cilvēki, kuri ir ieinteresēti biznesa izveidē un attīstībā. Mentori: akadēmiķi, uzņēmēji no Lietuvas un Latvijas ir arī aicināti reģistrēties!

REINVENT.CREAZONE

CREAZONE

CREAzone ir unikāls uzņēmējdarbības izglītojošais projekts, kurš ir izstrādāts lai palīdzētu jauniešiem, kombinējot biznesa modeļus un kreatīvas idejas, izveidot dzīvotspējīgu biznesu.Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Kopējās projekta izmaksas ir 939 115, 17 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 798 247,88 EUR.

Lt
Lv
Lt Lv