CREAZONE

LLI 186 Creazone 2.0 ir starptautisks projekts, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, ko īsteno Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuvas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ventspils Augstskola. No 2014. – 2020. gada Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis, ir veicināt ilgtspējīgu programmas teritorijas attīstību, padarot to par pievilcīgu un konkurētspējīgu vietu dzīvošanai, darbam un apmeklējumam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais budžets – 939 115,17 EUR.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 798 247,88 EUR.

LLI 186 Creazone 2.0 sastāv no piecu posmu apmācību cikls, kurā tiek iesaistīti tikai motivēti dalībnieki. Projekts sākas ar “Be Better” posmu, kurā tiek aptverts 6 tēmu praktiskais apmācību kurss, kurā dalībnieki iepazīstas ar stresa pārvaldības metodēm, efektīvu laika plānošanu, nevainojamu biznesa idejas prezentēšanu, radošumu, publisko runu un efektīvu piegādes taktiku, kā arī iepazīstās ar mentoriem, kuri palīdzēs dalībniekiem turpmākajā apmācību procesā.

Projektā var piedalīties:

  • Jaunieši, kuriem ir biznesa ideja un vēlas to īstenot;
  • Jaunieši, kuriem nav biznesa idejas un vēlas apgūt jaunas prasmes;
  • Tradicionālo uzņēmumu pārstāvji, kas vēlas veikt inovācijas savā uzņēmējdarbībā;
  • Mentori, kuri apņemas dalīties pieredzē ar projekta dalībniekiem.

Plašāku informāciju par projekta aktivitātēm var atrast šeit: https://www.facebook.com/CreazoneReinvent/

Saite uz programmas tīmekļa vietni: www.latlit.eu

Saite uz Eiropas Savienības tīmekļa vietni: www.europa.eu

Šo vietni finansē Eiropas Savienība. Par tās saturu atbild projekta partneri. Vietnes saturā iekļautā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Lt
Lv
Lt Lv