Creativity and business idea identification

Creativity and business idea identification

Pasniedzējs - Dāvids Štēbelis

Ikdienā Dāvids strādā ar inženieru un zinātnieku komandām, 20% sava brīvā laika velta lekcijām, apmācībām un vadot klātienes grupu darbus uzņēmumu produktu izstrādes komandām.

Vairāk kā 14 gadus vadījis “Publicis Group” starptautiska konsultāciju uzņēmuma komunikāciju aģentūru “Starcom MediaVest”. Ir bijis “Telia Latvia” produktu attīstības vadītājs un vairāku starptautisku start-up uzņēmumu dibinātājs, kā “Fabula”, “ALINA” un “EHO”. Specializējas biznesa modeļu un stratēģijas tēmās, kā arī sniedz konsultācijas par jaunu produktu izstrādi un virzīšanu vietējos un starptautiskos tirgos. Vadījis apmācības Climate-Kic biznesa akseleratorā, Zaļo Tehnoloģiju Inkubatorā, LU Open Minded projektā, Nordea Biznesa Skolā, Latvijas reģionālajos biznesa inkubatoros un citur. Aktīvi līdzdarbojies Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) realizētajās biznesa akcelerācijas programmās, veicinot videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un realizāciju Latvijā un ārpus tās.

Pamatizglītība - Latvijas Universitātes Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā; uzsāktas maģistrantūras studijas Antropoloģijā un Biznesa administrācijā. Papildus ir sertificējies tēmās, kas saistītas ar biznesa modeļu izstrādi, inbound mārketingu, komandu vadību un koučingu.

 Kompetences, kuras Dāvids turpina attīstīt, ir biznesa modeļi, jaunu produktu konceptu izstrāde, klientu darbu un vajadzību izzināšana, ātrā prototipēšana un lean startup pieeja, komandas darba sinhronizācija un plānošana multidisciplinārās komandās.

 

Apmācības programma: programma

 

07/10/2019 JĒKABPILS
08/10/2019 RĒZEKNE
09/10/2019 KULDĪGA
10/10/2019 KULDĪGA
Lt
Lv
Lt Lv