Jaunumi 2020

Veiksmīgi noslēdzies jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas projekts CREAzone Reinvent

Piektdien, 27.martā, ar tiešsaistes konferenci tiks pabeigta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-186 “CREAzone 2.0.” īstenošana. Šī projekta ietvaros divu gadu garumā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas nolūkos sadarbojušies partneri no Lietuvas un Latvijas - Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Lietuvas Biznesa konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ventspils Augstskola.

Projektā kopumā piedalījušies vairāk kā 240 jaunieši no Latvijas un Lietuvas vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Projekta īstenošanas gaitā jaunieši padziļināti apguva tēmas, kas svarīgas mūsdienu biznesa vidē, kā arī praktiskā ceļā darbojās ar biznesa ideju attīstīšanu, izmantojot praktisko darbnīcu, tīklošanās pasākumu un pieredzes apmaiņas pasākumu formātus. Mācību mērķis un galvenais projekta pasākums ir bijis labākās biznesa idejas noteikšana biznesa ideju konkursā, kas notika gan 2019., gan 2020. gadā Liepājā.

2019.gada biznesa ideju konkursā piedalījās sešas komandas – viena no Latvijas un piecas no Lietuvas. Uzvaras laurus plūca komandas no Lietuvas EquuSight, kas meklēja risinājumus sporta zirgu veselības monitoringa nodrošināšanai. 2020. gada biznesa ideju konkursā savukārt piedalījās četras komandas no Lietuvas un divas no Latvijas. Žūrijas komisija par labāko atzina komandu no Lietuvas PhotoTabs, kas strādā pie mobilās aplikācijas radīšanas, ar kuras palīdzību ģitāras mūzikas notis pārveidot tabulatūrā. Abas uzvarējušās komandas saņēmušas iespēju prezentēt savu ideju Lietuvas Biznesa Eņģeļu tīkla investīciju sesijā. Par divām 2020. gada komandām un to biznesa idejām interesi izrādījusi arī arī Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkla pārstāvji.

Projekta ietvaros tikusi arī izstrādāta metodoloģija darbam ar jauniešu uzņēmējdarbības ideju attīstīšanu. Tā ietver padziļinātu informāciju par projekta īstenošanas posmiem un paredzēta, lai ikviens interesents to varētu izmantot darbā ar jauniešiem un viņu biznesa idejām.

Lai pastāstītu par projekta īstenošanu, dzirdētu pašu jauniešu un mentoru viedokli un uzklausītu gūtās atziņas, kā arī lai uzzinātu par projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju, projekta vadošais partneris Kauņas Tehnoloģiskā universitāte sadarbībā ar projekta partneriem š.g. 27. martā aicina iekvienu interesentu pievienoties videokonferencei.

Videokonferencei lūdzam iepriekš reģistrēties, izmantojot saiti:  https://forms.gle/gCfeKjLXPvcG8DHT9

Konferences darba valoda - angļu, norises platforma Zoom Meeting (https://zoom.us/). Dienas kārtība:

10.00 - 10.15. CREAzone Reinvent: Support to develop entrepreneurial skills - Lead Partner  Kaunas University of Technology.

10.15 - 10.30  We are alumni of the project Creazone Reinvent -  2019 Virtual Racing, Equusight and 2020 Neuroena and Phototabs.

10.30 - 11.00 Next steps - CREAzone Reinvent: Entrepreneurship education methodology - Imants Martinsons – Co-Founder of Artusystem LTD, Imants has experience in development of start-up and is expert of business support programs/

11.00 - 11.10 The project  business ideas development perspectives - Daiva Jankauskaite, managing authority at Litban.

11.10 - 11.30 Final remarks, Q&A

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekts Nr. LLI-186 “CREAzone 2.0.” tiek īstenots Kauņas Tehnoloģiskā universitātes (Lietuva) vadībā, sadarbojoties ar Ventspils Augstskolu (Latvija), Lietuvas Biznesa konfederāciju (Lietuva) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (Latvija). Projekta mērķa grupa ir jaunieši no Latvijas un Lietuvas vecumā no 18 – 25 gadiem.

Projekta kopējais ERAF finansējums: 798 248 €, projekta kopējais finansējums: 939 115 €. Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017. – 31.03.2020.

Papildu informācija atrodama  interneta vietnēs www.latlit.eu un www.europa.eu, kā arī projekta mājas lapā http://reinvent.creazone.lt/lv un sociālajos tīklos Facebook un Linkedin @CreazoneReinvent.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par saturu pilnībā atbild Ventspils Augstskola un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Lt
Lv
Lt Lv