Registracija mentoriams

Asmeninė informacija
Vardas, pavardė
Miestas, kuriame gyveni
Gimimo data
Darbovietė
Jei esate dėstytojas, nurodykite institucijos pavadinimą, fakultetą
Šiuo metu užimamos pareigos
Jūsų specializacija ir interesų kryptys
Anglų kalbos žinių lygis
Kalbėjimas
Rašymas
Supratimas
Telefonas
El.pašto adresas
Jūsų patirtis
Verslo patirtis. Pateikime svarbiausią informaciją apie darbą verslo įmonėse, bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, dalyvavimą projektuose, kuriuose teikiamos paslaugos verslo įmonėms ir panašią patirtį.
Verslumo ugdymo patirtis. Pateikite informaciją apie savo verslumo ugdymo veiklos patirtį, pavyzdžiui, vadovavimą studentams šiems dalyvaujant verslo idėjų ir pan. konkursuose, studentų atliktų darbų, sukurtų produktų idėjų ir pan. panaudojimą versle ir panašią patirtį.
Motyvacija dalyvauti projekte
Ko tikitės iš dalyvavimo projekte?
Kodėl manote, kad verta investuoti savo laiką dalyvavimui projekte ir laikinai prioretizuoti projektą kitų savo veiklų atžvilgiu?
Kodėl būtumėte geras projekto dalyvis?
Dalyvaudami projekte turėsite tapti kolega ir mentoriumi kitiems projekto dalyviams. Aprašykite, kaip suprantate savo vaidmenį projekte ir kodėl manote, kad būsite geras mentorius. Atsakykite į šį klausimą anglų kalba.
Jūsų įsipareigojimai
Sutinku, kad projekto organizatoriams pateikti mano asmens duomenys būtų tvarkomi atitinkamai su Dalyvavimo projekte taisyklių nuostatomis.
Jūsų komentaras
Jei norite, galite palikti projekto organizatoriams laisvos formos komentarą

Apsaugos kodas
Lt
Lv
Lt Lv